Garancia

A shop.dnslanc.hu oldalról letölthető ÁFSZ 8. (“ Jótállás, szavatosság”) és 9. (“A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS” )pontjában foglaltak szerint vállalunk garanciát).

Ide kattintva éri el a teljes ÁSZF szövegét.

 

Egyedi alapanyagból készült, egyedi termék (mint a DNA-CLOUDLET BÁRMELY DNS LÁNCA!, azaz a dnslanc.hu weboldalon értékesített összes termék) esetén a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. c) bekezdés alapján a 14 napos elállás a fogyasztó részéről nem érvényesíthető.

ÁSZF. 8. Jótállás, szavatosság

Ajándéktárgyaink, ékszereink és emléktárgyaink mind kimagasló minőségű termékek, de még így is előfordulhatnak problémák és meghibásodások.
Ha problémája merülne fel bármilyen nálunk készíttetett Terméket illetően, kérjük írásos formában lépjen kapcsolatba velünk, készséggel állunk a rendelkezésére és segíteni fogunk a probléma megoldásában.

A FELHASZNÁLÓ az általa észrevett mennyiségi vagy minőségi hibát az átvételtől számított 8 napon belül a szállító felé írásban jelezheti. Jogos reklamáció esetén Szolgáltató köteles a hiányt pótolni (mennyiségi hiba esetén), vagy a hibás árut annak visszaküldésének ellenében kicserélni. Az Eladó minden olyan hibát, mely bizonyíthatóan a Termék gyártásából eredeztethető,  14 napon belüli időkorlát garancia keretében kijavít, vagy az árut kicseréli a vevő postaköltségének terhére.

Szállító nem köteles az árut térítésmentesen pótolni vagy cserélni, amennyiben a keletkezett hibát a megrendelő szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk arra az estre, ha a megrendelő hibás adatokat, képet ad meg és hagy jóvá megrendelése során. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredendő hibákért sem.

Az általunk készített termékekre hat hónap jótállást vállalunk.

A jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha:
– a hiba nem rendeltetésszerű használatból adódik, úgy mint szakszerűtlen tárolás, leejtés, rongálás vagy a fogyasztó hibájából bekövetkezett törés, durva vagy gondatlan kezelés következménye,

– a hibát a honlapon elérhető kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása okozta,
– a hibát illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás vagy beállítás okozta,
– a hiba a normális használatból eredő természetes elhasználódásra, vagy kopásra vezethető vissza

A kötelező jótállás időtartama (a Kormányrendeletnek megfelelően) 6 jónap.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Azonban amennyiben a fogyasztó a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, csere garancia igénybevétele esetén, úgy az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni.

 

Jótállás

 

8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 

8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási egységár esetén hat hónap.

Kérjük, a teljes körű információkért az ÁFSZ-ből tájékozódjon.